Dejbjerglund Efterskole

Dejbjerglund Efterskole ligger meget naturskønt på et højdedrag tæt ved landsbyen Dejbjerg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hede, skov og udsigt over Ringkøbing Fjord giver skolen en attraktiv placering i den vestjyske natur.

Skolen har baggrund i det folkelige foreningsliv. En kreds af foreningsledere indenfor De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger startede i 1987 skolen med følgende formål:
-udfra et grundtvigsk livssyn at give eleverne del i de værdier, der er overleveret gennem dansk kultur. Gymnastik, idræt og naturkendskab vil have en fremtrædende plads i skolens hverdag. Skolen vil endvidere anspore de unge til en aktiv indsats i det frivillige foreningsarbejde. Ligeledes vil skolen arbejde for en positiv udvikling af det folkelige liv på egnen.

Undervisning: Skolen, der har plads til 96 elever, tilbyder undervisning på 9. og 10. klassetrin. Der er mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10. klasses prøve. Det tilstræbes, at de boglige, idrætslige og musiske fag i fællesskab giver den enkelte elev en varieret og spændende hverdag samt en bred baggrund for videre virke.

Følgende fag er obligatoriske: Dansk, historie, matematik, engelsk, fortælletimer, sang, folkedans, gymnastik, idræt, naturkendskab, foreningslære og DGI´s kursus I i gymnastik eller boldspil. Som prøveforberedende valgfag tilbydes tysk og fysik i 10. kl. og tysk i 9.kl. bemærk, at fysik og biologi er obligatorisk i 9. kl.

Øvrige valgfag tilbydes periodevis og dækker bl.a. idrætsfag, friluftsliv, forskellige værksteds- og håndarbejdsfag, drama og samspil. Fodbold og håndbold udbydes i perioder som fordybelsesfag.

Fællesskab:
Det er vigtigt at understrege, at skolen ikke kun er et undervisningssted – men også et sted, hvor man gennem samværet med kammerater og lærere, udvikles og modnes. For at opnå tryghed og en positiv stemning på skolen er det afgørende, at den enkelte viser hensyn og aktivt er med til at opbygge et godt kammerat- og fællesskab.