Foreningsliste Stauning-Dejbjerg

Et rigt og aktivt foreningsliv

En række aktive foreninger, giver masser af tilbud til både børn og voksne i Stauning og Dejbjerg, herunder bl.a. jagtforeninger, idrætsforeningen, Ringkøbing Fjord Jazz Festival mm.

Sogneforeningen arbejder løbende med emner, områder og udfordringer, som kommer borgerne til gode og som løbende gøre byen mere attraktiv for de nuværende beboere og tilflyttere.

Med mellemrum afholdes der foredragsaftener i Sognegården, der arrangeres aftenskole, dillettantforestilling, sommerfest og høstfest, hvor lokale kræfter spiller revy.

For de mere historisk interesserede og for eftertiden, sørger lokalhistorisk arkiv for at byen og sognets historie bevares.