Støtteforening

 

Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus arbejder målrettet på at bevare Stauning Skole og Børnehus som en velfungerende og attraktiv kommunal institution.

Vores primære fokus er at markedsføre Stauning Skole og Børnehus som et attraktivt alternativ til kommunens øvrige institutioner samt at tjene penge, som primært går til driften af de busser, som hver dag henter og bringer elever med bopæl udenfor skoledistriktet.

 

 
 

 Støtteforeningens bestyrelse

Formand, René Wittrup Ørskov: 25461677 – reneoerskov@gmail.com
Kasser, Laila Dyrholm: 23230522 – laila.dyrholm@hotmail.com
Sekretær, Anne Marie Baunbæk Kristensen: 60920256 – abk@ucrs.dk
Stine Sandahl Bloch: 26292153 – vognbjergvej1@me.com
Kirsten Møller: 60849191 – kirstenmoeller64@gmail.com
Bjarne Esager: 23450486 – esagerbjarne@gmail.com
Inge Rhiger Lindgreen: 23925452 – ingelindgreen@gmail.com

 

 

Følg os på Facebook