Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord er med sine ca. 300 km2 den største af de vestjyske fjorde. Vi synes også den er den smukkeste... Fjorden er en lavvandet brakvandsfjord, som er omgivet af store strandenge, især ved Tipperne og Værnengene.
Fjorden er - og har altid været - livsgrundlaget for fugle, fisk og mennesker, og den rummer stadig nogle af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter. Derfor er store dele af områderne i og omkring fjorden omfattet af naturfredning, som fortsat skal sikre disse værdier.
Fiskeriet i Ringkjøbing Fjord har igennem generationer været en hovedindtægtskilde for mange familier. Det er den ikke længere, men fortsat er der hver dag fritidsfiskere, som nyder stor gavn af livet i Fjorden og naturen omkring den.