Nationalpark Skjern Å

Kort fortalt
I 1960-erne blev 4.000 hektar enge og moseområder med støtte fra staten omdannet til agerjord. Skjern Å blev rettet ud og inddiget på strækningen fra Borris til Ringkøbing. Udretningen og opdyrkningen fik alvorlige konsekvenser for dyrelivet og vandkvaliteten. Fra 1999 til slutningen af 2003 er ca. halvdelen af det gamle naturområde nu atter blevet genskabt. Den slyngede å og de våde enge er vendt tilbage på den nederste del af Skjern Å. Det har resulteret i et enestående naturområde af international betydning. Læs mere om Historien om naturprojektet.