Formandsberetning 2013

 Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehave
Generalforsamling 2013

Som en del af beretningen har jeg bedt Jakob om at komme. Han har en graf og nogle tal med som han vil gøre lidt ud af efter denne beretning.

Ja, så er det et år siden vi stod her sidst. Som forberedelse til min beretning smug-kiggede jeg i sidste års papirer fra generalforsamlingen og det er allerede rigtig sjov læsning. Det er helt utroligt hvad der er sket på kun 12 måneder.

Sidste års beretning var lidt af en donnertale. Det var tydelig at se at skolen var presset.
Ifølge tilfredshedsundersøgelser, Ringkøbing/Skjern kommunes allerbedste folkeskole var lukningstruet i løbet af ganske få år. En paradoksal situation at stå i.
Hvor andre støtteforeninger samler ind til en udflugt eller hjælper med at male legeredskaberne på legepladsen, så var banen kridtet op for os. Vi havde en helt klar defineret opgave. Der var ingenting at være i tvivl om. Vi skulle hjælpe med at sikre Stauning Skoles overlevelse. Der skulle ”flere kunder i butikken”.

På Stauning Skole er der fagligt dygtige lærere, som er meget samarbejdsvillige og særdeles forandringsparate. Baglandet var altså i orden. Produktet var 1. klasses. Så vi skulle jo bare ud og sælge varen. Vi skulle ud og have fortalt den gode historie, men hvordan gør man det? Hvordan sælger man en kommunal folkeskole, der ligger lidt afsides?

Vi gjorde forskellige tiltag for at gøre opmærksom på Stauning Skole som et godt alternativ til skolerne i Skjern. Vi indrykkede annoncer i Ugeposten. Skolen fik nyt logo som også støtteforeningen benytter. Vi lavede foldere, plakater og skilte. Vi fandt nogle gode forældre-ambassadører til at fortælle andre forældre om Stauning Skole og børnehave.
Vi arrangerede også informationsaftener for evt. interesserede forældre. Vi deltog i strukturdebatter. Vi havde fokusgruppemøder med forældre fra Skjern. Vi var også synlige ved forårsopvisningen i gymnastik i Dejbjerg. Jeg tror faktisk også at vi var synlige ved forårsopvisningen i Skjern, på vores helt egen måde. Vi kørte skolebussen derned dagen før og parkerede den et meget synligt sted, lige ved indgangen = gratis reklamesøjle.
Vi havde en stand ved forårsmessen i Stauning. Vi sendte jævnligt pressemeddelelser til medierne. Både til aviserne, radio og TV. Jeg har ikke tal på hvor mange artikler vi har været nævnt i, men det er ikke småting. Vi kom på Facebook. Vi har en hjemmeside under Stauning/Dejbjerg’s hjemmeside. Vi skriver også i Sport & Godt og Dejbjerg Sogneblad med opdateringer og nyheder. Frands og jeg har siddet i en arbejdsgruppe sammen med fællesbestyrelsen og Jakob Agerbo. Vi har forsøgt at koordinere kommende aktiviteter, initiativer og PR-fremstød.

Så for ca. et år siden blev der altså brugt rigtig mange kræfter på at gøre opmærksom på os selv.

Vi havde købt en bus hvor 5 frivillige chauffører skiftedes til hver dag at hente børn i Skjern. For nøjagtig ét år siden kørte de med 6 børn fra Skjern til Stauning tur/retur én gang om dagen. Det var helt fantastisk. Vi kunne slet ikke få armene ned. Det var rent faktisk lykkedes os at skaffe 6 børn til skolen og børnehaven fra Skjern – Noget som flere havde udtalt sig om ville være en total umulighed. ”Man bor jo ikke i Skjern for så at sende sine børn i Skole i Stauning”, kan jeg huske der var en der sagde til mig.

Siden er der, som i jo nok ved, sket en hel del.

Som sagt så gjorde vi alt det vi kunne finde på, men efter de første 5-6 børn gik det lidt i stå. Vi troede dog stadig på det og vi blev ved og ved og da vi kom frem til omkring påske 2012 så skal jeg ellers lige love for at der skete noget. I løbet af ganske få uger kom der yderligere 4-5 børn fra Skjern. Bussen skulle til at køre tur/retur to gange hver morgen og hver eftermiddag. Derefter kom der enkelte elever dumpende løbende. Ved skolestart 2011 (for ca. 1½ år siden) var der 91 elever indskrevet. Ved skolestart 2012 startede der 108 elever på Stauning Skole. Børnene kom fra alle tre skoler i Skjern. Der blev ved med at komme elever i løbet af efteråret og så skulle vi jo til at finde ud af hvordan vi kunne få dem herud og hjem igen. Bussen var blevet for lille. Vi besluttede at købe en ekstra bus, men den måtte gerne være lidt nyere, og sådan en er ikke gratis. Banken ville ikke låne os pengene, og gode råd var dyre, men så blev vi ringet op af Johnny Andersen fra Tegnestuen Fjordlyst, der havde hørt lidt om vores udfordringer mht. buskøb. Han ville gerne låne os kr. 100.000,- til bussen. Pludselig var det hele løst. Igen var der lokal opbakning ud over det man umiddelbart kan forvente. Stor tak til Johnny Andersen. Vi fik også søgt et par fonde til at betale noget af bussen. På den konto kom der kr. 10.000,- fra VELUX’s medarbejderfond.
Stor – stor tak til Ivan Holm for det kæmpe koordineringsarbejde det er at styre både busser, chauffører, unger og forældre. Det er en udfordring at få det hele til at gå op. Ivan går ud af bestyrelsen i aften, men har tilbudt at fortsætte med det store planlægningsarbejde.

Støtteforeningen har koncentreret sig meget om at promovere skolen, men det betyder ikke at Børnehaven er glemt. Det var Ørskov-gruppen, der mente at vi skulle starte med skolen. Børnehaven stod også uden egentlig i en periode, men så kom Susanne Langager - med nye friske øjne og altid smilende. Hun kom hurtigt med i koordineringsgruppen og var ved at finde en form, en rød tråd i børnehaven. Personalet var på kursus og blev taget med på råd og hun var ved at have opskriften på fremtidens børnehave i Stauning, men så kom al politikker-snakken om strukturændringerne som i første omgang især betød en del ændringer for alle lederne i kommunens skoler og børnehaver.
Hun blev tilbudt sit drømmejob, samtidig med at hendes fremtid som leder af Stauning Børnehave var uvis. Hun havde desværre sidste arbejdsdag i går, hvor hun fik en stor knus.
Nå, der er, så vidt jeg ved, en erstatning for Susanne på vej, men en ny leder skal lige finde sine egne ben, inden man laver en masse om. Jeg har dog set noget af det materiale som børnehaven har arbejdet med indtil nu og det ser rigtig spændene ud.

Vi er faktisk også i færd med at lave en større evaluering på alt det støtteforeningen sammen med skolen har sat gang i. Der behøver vi hjælp fra alle forældre fra både Skjern, Stauning og Dejbjerg der gerne skal komme med input til hvordan de har oplevet den udvikling Skolen har været igennem de seneste par år. Det vil i høre nærmere om senere. Vi skal mødes engang i næste uge.

Sådan to busser koster en del at holde kørende, så der skal skaffes midler til driften.
- Støtteforeningen stod igen for camping ved Ringkøbing Fjord Jazzfestival. Vi kan håbe at festivalen udvikler sig og at der kommer endnu flere der ønsker at holde en miniferie på boldbanerne ved skolen.
- Vi solgte amerikansk lotteri ved skolefesten i november.
- For en måneds tid siden arrangerede vi igen banko herinde i samlingssalen. Vi lå i skarp konkurrence med Kræs-weekend på Restaurant Stauning Havn. X-Factor på den ene kanal og noget EM i bold på en anden kanal. Der var alligevel ca. 170 der mødte op en kold januar aften herinde i samlingssalen og der blev delt en hel del flotte gevinster ud.
- Lige nu står der ca. 800 kg. gule telefonbøger hjemme i forgangen. Sidste år var der 5 familier der delte dem rundt i Stauning og Dejbjerg. De fleste har allerede meldt tilbage at de gerne gør det igen. Vi har valgt at sende kontingentopkrævninger ud samtidig med telefonbøgerne. På den måde kommer de rundt i alle postkasser kvit og frit.
- Vi prøvede også noget nyt. Vi lejer arbejdskraft ud til forskellige arrangementer. 6 mand til Y-mens Clubs årsmøde i Skjern kulturcenter. 8-10 mand hjalp til ved Restaurant Stauning Havns kræsweekend. Vi havde 3-4 mand i sving med oprydning en fredag formiddag efter Lars Lykke Rasmussens roadshow ude på veteranflymuseet.
- I 2010 blev der samlet ca. 18 tons gammelt pap og papir sammen i Stauning/Dejbjerg. I 2011 overtog støtteforeningen avisindsamlingen og vi nåede godt 20 tons. Så satte vi os et mål på 30 tons for 2012, men det nåede vi så godt og vel lige efter sommerferien 2012. Vi nåede op på over 50 tons sidste år. Det er helt uhørt. Det er en tredobling på 3 år. Nu må vi se hvad dette år bringer. For 14 dage siden kom der ca. 11 tons ind, så det er ikke urealistisk at nå 50 tons igen, men der skal arbejdes for det. Vi har fået 2 x Hans fra Dejbjerg, henholdsvis Nielsen og Andersen, til at stå for avisindsamlingen og de frivillige står nærmest i kø for at hjælpe til med at køre rundt og samle ind.
 

Ud over det at skaffe midler til bussernes drift, så har vi skaffet 270 T-shirts til alle børn og ansatte i skolen, børnehaven og dagplejen med Stauning Skoles og Børnehavens logo på. T-shirts var sponseret af Ringkjøbing Landbobank. De mente for øvrigt også at nu når eleverne i morgenmodulet nogle gange gik ture i trafikken og naturen, så skulle vi da have nogle sikkerhedsveste på, så der fik vi lige godt 100 gule refleksveste af dem også.

Vi har lavet aftale med Skjern Kulturcenter om at have reklamer for skolen til at køre på et par skærme nede i hallerne. Aftalen og reklamerne kører det næste års tid.

Vi har også ansøgt Jaz og Rock ved Ringkøbing Fjord i Vostrup om midler til at få nyt lyd- og mixeranlæg til Karen Kiørbyes musikelever på skolen. Det venter vi spændt på at høre fra i løbet af foråret.

Så sent som i tirsdags blev jeg ringet op af en mand der er i gang med at etablere en naturforlystelsespark her i området. Han ville gerne bytte med os. Hvis vi kunne skaffe 8-10 bønder fra Stauning/Dejbjerg der kunne komme med rendegravere, traktorer og vogne, som kunne hjælpe ham med lave en parkeringsplads, ja, så havde han fribilletter til alle børn i Stauning Skole og Børnehave. Jacob Bjerregaard blev sat til at undersøge detaljerne og nu har han faktisk næsten fundet dem der skal bruges.

Jeg vil slutte af med at sige tak. Mange tak til alle dem der gør et frivilligt stykke arbejde for støtteforeningen. Buschauffører, Avisindsamlere, Kagebagere, Campingvagter, Serveringspersonale osv. osv.
Stor tak til vore sponsorer. Gavesponsorer, præmiesponsorer, annoncesponsorer, pengesponsorer, osv. osv. Tak til alle medlemmer og tak til bestyrelsen. Det er tid til nye kræfter. Da jeg og flere andre trækker stikket, vil jeg gerne nå at takke for et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen. Der har været en del arbejde og alle har været gode til at give et nap med. Tak for samarbejdet med fællesbestyrelsen og skolen. Opgaven er ikke løst endnu, men vi er kommet rigtig godt fra start. Vi var ikke kommet så langt uden at vi alle har ydet en ekstraordinær indsats.

Som en lille bonusinfo, så ser det lige nu ud til at efter sommerferien, kommer vi op på at skal køre med ikke færre end 28 børn i de to busser…..!


Denne formandsberetning vil blive lagt på hjemmesiden.

TAK…!

Mark Frederik Sørensen
Afgående formand for Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehave